Όροι και προυποθέσεις

  1. Η εταιρεία TechnoFit EMS Studios – Miha Bodytec  (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») δημιουργεί διαγωνισμό με θέμα «7 τυχεροί – έναν μήνα δωρεάν συνεδρίες EMS και Vaduslim Plus+» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
  3. H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 27/11/2023, έως και 30/12/2023. Ο Διοργανωτής μπορεί με σχετική ανακοίνωση στον δικτυακό χώρο του να αλλάξει τη διάρκεια του διαγωνισμού.
  4. Όροι συμμετοχής: Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε share τη δημοσίευση του διαγωνισμού, προσθέτοντας hashtag #happybirthdaytechnofit, να γράψετε σαν σχόλιο έναν φίλο ή μια φίλη που θα θέλατε να κερδίσει το δώρο μαζί σας.
  5. Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό που ακολουθεί τις οδηγίες των όρων και έχει κατατεθεί εντός των ημερομηνιών διεξαγωγής του.
  6. Το δώρο του διαγωνισμού: 7 (Εφτά) τυχεροί από 1 (έναν) μήνα δωρεάν συνεδρίες EMS και Vacuslim Plus+.
  7. Ο νικητής ανακηρύσσεται μέσω κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί μετά το τέλος του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή και θα ανακοινωθεί στις 5/1/2024.
  8. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.
  9. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή με ειδική ανάρτηση. Για την εξαργύρωση του δώρου απαιτείται η δήλωση αληθινών στοιχείων του τυχερού. Οι φωτογραφίες των τυχερών δύναται να αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους του Διοργανωτή.
  10. Αυτός ο διαγωνισμός δεν συνδέεται με το Facebook και το Facebook δεν έχει καμία σχέση με τα δώρα και την κλήρωση. Ο αποκλειστικός υπεύθυνος αυτού του διαγωνισμού είναι η TechnoFit EMS Studios – Miha Bodytec.

 

Καλή επιτυχία!