Εκπαιδευτές

Η ομάδα του TechnoFit αποτελείται από πτυχιούχους επιστήμης φυσικής αγωγής & αθλητισμού οι οποίοι είναι Certified EMS Trainers από το Glucker College Γερμανίας.